Performans Geliştirme Yönetimi Sistemi

PERFORMANS GELİŞTİRME YÖNETİMİ SİSTEMİ JobAnalytics İş Mimarisinin Geleceği

Performans Yönetimi ki bundan böyle Katılımcı Performans Yönetim Sistemi (K.P.Y.S) olarak bahsedeceğiz, çalışanların performanslarının şirket hedefleri doğrultusunda sürekli geliştirilmesini sağlayan bir süreçtir.

Sürecin kritik noktası tüm çalışanların katılımının sağlanmasıdır. Bu sayede şirket misyonunun tüm çalışanlar tarafından paylaşılması ve misyonun gerçekleştirilmesinde çalışanların bireysel katkılarını görebilmeleri mümkün olacaktır.

Katılımcı Performans Yönetim Sistemi periyodik görüşmeler, çalışan ve yöneticinin sürekli iletişimini gerektirir. Senede bir defa yapılan bir değerlendirme değildir, olmamalıdır…

Üst yönetimin katılımı ve sürekli desteği olmaksızın başarıya ulaşması mümkün değildir.

Katılımcı Performans Yönetimi’nin temel amacı, çalışanın performansını sürekli olarak geliştirmektir. Sistem, bu amacı gerçekleştirmek için çalışanın hedef belirleme, performans değerlendirme ve gelişim planlarının oluşturulması sırasında katılımı sağlar. Tüm bu aşamalarda çalışanın katılımı; kendi hedefleri ile birlikte şirket hedef ve misyonunu benimsemesine, hedeflerin daha gerçekçi olmasına, karşılaşabilecek güçlüklerin önceden tespitine ve çalışanın sisteme olan güveninin sağlanmasına yardımcı olur.

Dolayısıyla performans verilerinin sürekli toplanması ve değerlendirilmesi çok önem kazanmaktadır. JobAnalytics (JAN) Katılımcı Performans Yönetim Sistemi bu alt yapıyı sağlayan bir iş çözümüdür.

Geleceğin İş Mimarisinde Yerinizi Alın!

Maaş Optimizasyonu ve İş Değerleme İçin İhtiyacınız Olan
Tüm Araçlar JobAnalytics'te

HEMEN BAŞLA
HEMEN BAŞLAGİRİŞ YAP