İŞ ANALİZİ JobAnalytics İş Mimarisinin Geleceği

Her organizasyonun bir amacı, bir varoluş nedeni vardır. Bu amaç kesin olarak tanımlanmamış genel bir fikir de olabilir, ancak yine de mevcuttur. Organizasyon, amacına ulaşabilmek için bir strateji benimser. Bu strateji organizasyonun bugünkü yapısı yanı sıra, gelecekteki evrimini de biçimlendirir.

Organizasyon yapısı da yürütülmesi gerekecek işleri belirler.

Bu ilişki, iş analizine yaklaşımımızın başlangıç noktasını oluşturmaktadır. İşler, organizasyonun amacına ulaşmasına yardımcı olmak için vardır. Kişiler bu işleri yaparak organizasyonu hedeflerine ulaştırmayı amaçlarlar. İşler, organizasyon yapısının temel taşlarıdır. Sonuçta tüm işlerin ortak hedefi, organizasyonu hedeflerine ulaştırmaktır.

İşler, çalışan konumundaki birey ile işveren konumundaki organizasyon arasındaki bağdır.

Özetle, her fonksiyon organizasyonu önceliklerine ulaştırmak için gerekli işleri içerir. Bu yolla, iş analizi organizasyonun vizyonunun hedeflenen stratejilere uygunluğunu sağlar.

JAN İş Analizi modülü, İş Analizi metodolojisinin yazılım haline getirilmiş çözümüdür. İş Analizleri, şirketin stratejik hedefleri ile yakından ilgili olan rol ve sorumlulukların hem çalışanlar hem de yöneticileri tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacı ile İşin; amacı, organizasyon yapısı içerisindeki yeri ve ana sorumluluklarını açıklayan, aynı zamanda; İşin boyutları, iç ve dış bağlantı, ilişkiler zinciri, kabul edilebilir bir performans düzeyine ulaşabilmesi için gerekli bilgi ve beceri düzeyi ve sahip olduğu ana sorumluk ve rolleri içeren çeşitli bilgilerin toplanması ile elde edilen verilerdir.

Bunun sonucunda, şirket şunları kolayca kontrol edebilir:

  • Organizasyon tarafından gerçekleştirilmesi gereken çıktı ve başarılar,
  • Pozisyondan beklenen sonuca ulaşmada gerekli olan yeterlilikler ve ölçüm kriterleri,
  • İşin beklenen sonuca ulaşması için gerekli olan diğer bilgi ve beceri düzeyi,

Bu çalışma yapılırken dört temel ilkeye uyulur.

  • Liste değil, analiz
  • Kişiler değil, işler
  • Yargılar değil, gerçekler
  • İşlerin bugünkü hali

İş analizi, organizasyon içerisindeki rol ve sorumlulukların ne şekilde dağıldığını gösteren İş Tanımlarının hazırlanması ya da güncellenmesi için yapılır.

Geleceğin İş Mimarisinde Yerinizi Alın!

Maaş Optimizasyonu ve İş Değerleme İçin İhtiyacınız Olan
Tüm Araçlar JobAnalytics'te

HEMEN BAŞLA
HEMEN BAŞLAGİRİŞ YAP