İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ JobAnalytics İş Mimarisinin Geleceği

İK yani İnsan Kaynakları bir işletmenin en önemli kaynağıdır. Yabancılar buna HR yani Human Resources der. Bu kaynak özellikle KOBİ işletmelerinde yönetilmez. Her şirket en az bir insan ile başlar ve bu insan girişimci olarak tanımlanır. Zamanla işletme yani organizasyonel yapı büyüdükçe yönetimsel zorluklar ortaya çıkmaya başlar. YSM olarak amacımız bu zorlukları kolaylaştırmak!

İK çözümümüz; Resmi Bordro düzenleme dışında tüm İK süreçlerini kapsamaktadır. Bordroyu da insan kaynağı (işçilik) maliyetini hesaplamak amacıyla geliştirdiğimiz Puantaj modülü, ödenen maaşların toplu tahakkuku dahil kolaylaştırdık.

Biz de YSM olarak gerek mikro, küçük ve orta ölçekli KOBİ işletmelerinin İK ihtiyaçlarını en temel seviyeden 360 Derece Performans Değerlendirmeye kadar büyüyen ve büyük işletmelerin de ihtiyacını görebilecek ölçeklenebilirlik seviyesine getirdik. Nasıl mı? “Nasıl?” sorunuzun cevabı YSM İmplementasyon Ekibi ve YSM Uygulama metodolojisinin sizin işletmenizde devreye alınmasında saklıdır. Onu da bizimle veya size en yakın bayimizle görüştüğünüzde anlatalım.

İK paketleri neler ve içinde neler var? Neler yapabiliyoruz?

İK Yönetimi Personel Kartı, İşe Alım, İzin, Eğitimler, Tanımları, Organizasyon
İK Maaş & Puantaj Puantaj, Maaş
İK Yetkinlik Yönetimi Pozisyon Eşlemeleri, Seviyelendirme, Tanımlar Havuzu
İK Kurumsal Hedef Performans Kurumsal Hedef Gerçekleşmeleri, Kurumsal Hedef Raporları, Kurumsal Hedef Kartları, Kurumsal Hedef Şablonu
İK Bireysel Hedef & Performans Bireysel Hedef Gerçekleşmeleri, Bireysel Hedef Rapoları, Bireysel Performans Değerlendirme, Bireysel Performans ve Ücret, Bireysel Hedef Kartları

JobAnalytics (JAN) İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri, aşağıdaki modüllerden oluşmaktadır.

 • Self-Servis İK, Organizasyon Yapısı, İşe Alım, Personel/Özlük, Dokümantasyon, İzin, Puantaj, Oryantasyon, Eğitim, Ödül/Disiplin, İşten Çıkış, Vardiya, Tutanak, Etkinlik

İK yönetimi “personel yönetimi ve maaş” diye algılandığı işletmelerde ayrı bir departman kurulmasına gerek olmadan da yapılabilir. Eğer çalışan sayısı artıyor ise özel olarak yönetilmesi ve departman olarak kurulması şarttır.

İK Yönetimi paketimizin altındaki modüllerimiz ile Temel İnsan Kaynakları fonksiyonlarını yerine getirebilirsiniz. Yani çalışanın çok detaylı sicil kartı ve yönetimi, işe alım süreçlerinin yönetimi, izin takibi, personelin oryantasyonu, alması gereken eğitimler ve bunun bütçesine kadar takibini gerçekleştirebilirsiniz.

İK Maaş & Puantaj paketimizin altındaki modüllerimiz ile kendi çalışanlarımızın veya taşeron çalışanlarının puantajlarını proje/şantiye bazlı dahi kaydedebilirsiniz. Ayrıca bir personelin maaşı alacağı süre boyunca toplu olarak maaş tahakkuku yapabilir ve nakit akışında görmek istiyorum diyerek işletme sermayesi yönetimine ve nakit akışının kolaylaştırılmasına da katkı sunabilirsiniz.

İK Yetkinlik Yönetimi paketimizin altındaki modüllerimiz ile İK departmanı olarak tüm şirket/kurum içinde belirli tanımlamalar ve standartlar oturtur, buna göre ölçüm yaparsınız. Ölçüme göre oturttuğunuz seviyelendirme sistemi ile bunu karşılaştırır ve gelişime açık yönleri tespit ederek üzerinde çalışır ve mükemmelleştirmeye çalışırsınız. Bildiğiniz üzere “Yetkinlik” genel anlamda yetkin olma durumunu, yani belirli bir alandaki sorumluluk ve/veya görevleri yerine getirebilme durumunda olmayı ifade eder. YSM İK çözümünde bu tanımdan yola çıkarsak ne tür şeyler yapılıyor diye merak etmiş olabilirsiniz.

 • Temel Tanımlar modülünde İK Tanımları kısmında Poziyon ve Görev tanımları kısmında şirketteki mevcut ve olası tüm pozisyonları tanımladığımızı düşünelim.
 • Yani “bu şirkette şu tür poziyonlar olmalı ama bir kısmı yok ben İK’cı olarak bu standartları oturtayım” diye düşünürseniz önce İK Yetkinlik Yönetimine geçip İK Tanımlar havuzunda Yetki-Sorumluluk-Görev-Nitelik-Beceri gibi tanımları ve İK Seviyelendirme kısmındanda seviyelendirme tanımlamalarını yapmalısınız.
 • Sonra da Pozisyon Eşlemeleri bölümünden de pozisyon bazlı olarak Yetki Eşleme, Sorumluluk Eşleme, Görev Eşleme, Nitelik Eşleme, Beceri Eşleme fonksiyonları (ekranları) kullanarak gerekli eşleştirmelerle hayalinizdeki İK Konumlandırmasını Rol yani Pozisyon bazlı yapabilirsiniz. Artık bu yapıya uygun İşe Alım, Performans Değerlendirme ve Kariyer Planlama gibi geliştirme faaliyetlerinize odaklanabilirsiniz.

İK Kurumsal Hedef & Performans paketimizin altındaki modüllerimiz ile İK departmanı olarak tüm şirketin bireyden bağımsız olarak Hedef bazlı bir 360 derece performans sistemini kurabilirsiniz. Bu modülümüz Türkiye’deki daha çok kullanılan ölçülmesi ve uygulanması daha kolay olan Hay Group metodolojisinin kullanıldığı şirketlerin yaptığı gibi Hedeflerle Yönetim felsefesi baz alınmıştır. Bunun da Türki şirketlerinde başarısı önemli ölçüde kanıtlanmıştır. Bunun için şirketler ne yapar veya YSM İK (HR) çözümünde neler yapılır üzerinde duralım:

 • Kurumsal Hedef Şablonu modülünde Hedef Şablonu işlemleri yapılır yani gerekli tanımlamalar yapılır. Üstte Yönetim Kurulu (YK) ve altında ara kademeler tanımlar ve hedefler sonradan kullanımı çok kolaylaştıracak bir şablon çerçevesinde tanımlar. Bu modülde Yönetim Kurulu Hedefleri, Ara Kademe Hedefleri, Hedef Şablonu [ Tümü ] ve Hedef Şablonu Kopyala gibi fonksiyonlar (ekranlar) mevcuttur.
 • Kurumsal Hedef Kartları modülünde hedef şablonları tanımlandıktan sonra yapılması gerekli olan Hedef kartlarının tanımlanmasıdır ki genellikle Türk yöneticilerinin hedeflerle beraber yönetmeleri gereken kurumsal Risklerin de tanımlanmasını içermektedir. YSM bu noktada 1991 yılından beri getirdiğiğ tecrübesini yönetim gurularının tecrübeleriyle de harmanlayarak yazılımına ekleyerek ürünlerini teorik ve pratik kullanımda da çok güçlü hale getirmiştir. Bu modülde Yönetim Kurulu Yıllık Hedefleri, Yönetim Kurulu Hedefleri – Risk Eşleme, Fonksiyonel Hedefler, Organizasyonel Hedefler, Ürün Portföyü Hedefleri, Müşteri Portföyü Hedefleri, Tüm Ara Kademe Hedefleri [ Onay ] gibi fonksiyonlar (ekranlar) mevcuttur.
 • Kurumsal Hedef Gerçekleşmeleri modülünde Hedef Dönemi ve Hedef – Risk Eşleme öncelikle yapılmalıdır. Asıl yönetilmesi gereken Yönetim Kurulu (YK) hedeflerinin yönetimidir. Yani YK hedeflerinin yönetimin altındaki Ara Kademe (AK) hedeflerinin yönetimidir. Hedeflerle Yönetim felsefesinin başarısı bu Hedef Bazlı Performans Sistematiğinin şirket için oturtulması (kurulum, uygulama, yayılma, değerlendirme, düzeltme) faaliyetlerine bağlıdır.
  • Yönetim Kurulu Hedefleri – KPI Eşleme, Yönetim Kurulu Hedefleri – Ölçüm Periyodu Belirleme, Yönetim Kurulu Hedefleri [ KPI Gerçekleşme Değerleri ],
  • Ara Kademe Hedefleri – KPI Eşleme, Ara Kademe Hedefleri – Ölçüm Periyodu Belirleme, Ara Kademe Hedefleri [ KPI Gerçekleşme Değerleri ], İptal Edilen Hedef Kartları, Tüm Ara Kademe Hedefleri,
 • Kurumsal Hedef Raporları modülünde ise Ara Kademe > YK Hedefleri, Ara Kademe Hedef Performans [ Yıl Bazlı ], Yönetim Kurulu Hedef Performans [ Yıl Bazlı ] fonksiyonları (ekranları) yer almaktadır.

İK (HR) çözümlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak üzere;

 • jan@jobanalytics.com.tr veya ysm@ysm.com.tr ile ürün ve satış ile ilgili, destek@ysm.com.tr ile de teknik sorularınız için temasa geçebilirsiniz.

Size düşen nedir derseniz, YSM’nin modüler çözümlerini internet olan her yerden, her zaman ve elinizdeki internet bağlantılı cihazdan sadece kullanmak. Kullanmanız dışında; sizden başka hiçbir şey istemiyoruz. Deneyin yeter!

Geleceğin İş Mimarisinde Yerinizi Alın!

Maaş Optimizasyonu ve İş Değerleme İçin İhtiyacınız Olan
Tüm Araçlar JobAnalytics'te

HEMEN BAŞLA
HEMEN BAŞLA

  Covid-19 Salgını nedeniyle toplantı, eğitim, satış ve sunumlarımızı online uzaktan yapmaktayız. Online sunum için alttaki formu doldurun, yetkililerimiz sunum detayı için sizinle iletişime geçecektir.